Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

vanilka
16:26
0345 7b18

October 15 2016

vanilka
18:26

"Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów."

— Johann Wolfgang von Goethe
vanilka
18:24
Reposted frompl pl
vanilka
18:23
0570 a8ff
tibetan proverb
Reposted fromStonerr Stonerr
vanilka
18:21
Reposted frompl pl
vanilka
18:19
Zbyt wiele w życiu widziałem, żeby nie wiedzieć, że kobiece przeczucia bywają cenniejsze niż wnioski analityka.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiepytaj niepytaj
vanilka
18:09
1240 845e
Reposted fromAgape0289 Agape0289 viaStonerr Stonerr
vanilka
18:09
0602 12f2 500
Reposted from64742 64742 viakeep-going keep-going
vanilka
17:55
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem aż do siedemdziesiątki. 
— Benjamin Franklin
Reposted fromhabae habae viaabracadabraa abracadabraa
vanilka
17:48
5555 f803 500

October 11 2016

vanilka
15:11
vanilka
15:08
vanilka
15:08
0211 60c5
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viaStonerr Stonerr

October 07 2016

vanilka
16:33
7918 66c6 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapl pl
vanilka
16:30
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacaixa caixa
vanilka
16:22
2164 84d9 500
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viapl pl

October 02 2016

vanilka
18:59
7867 74c0
bob marley wisdom
Reposted fromStonerr Stonerr viaabsolem absolem
vanilka
18:58
8573 e741
Klasa o profilu matematyczno-narodowym
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viapl pl
vanilka
18:53
vanilka
18:41
3346 02ca
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl