Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2017

vanilka
22:29
3358 0ef0
Reposted byinimaginableefemerycznyglutCheriseSauvageLondon
vanilka
22:29
3356 97f4 500
Reposted bysancheuzfadenb
vanilka
22:24
1006 dad0 500
Reposted fromparisskin parisskin viajemkartofle jemkartofle

December 30 2016

vanilka
10:42

DYLEMAT PRAWICOWCA

Reposted frombudas budas viapl pl

December 13 2016

vanilka
13:26
2696 5bdd 500
Reposted fromzupawkropki zupawkropki viaStonerr Stonerr

December 01 2016

vanilka
20:17
Są różne rodzaje tęsknot. Czy mówił ci ktoś o tym? Inaczej tęskni się za kimś, gdy wiesz, że jeszcze zobaczysz tę osobę i inaczej, kiedy ona już nigdy do ciebie nie wróci. Są tęsknoty dobre i złe. Dobre to takie, przy których pomimo wszystko jesteś szczęśliwy. Wtedy oczekiwanie działa na ciebie kojąco, jak opatrunek na udręczone serce. Natomiast złe tęsknoty łamią ci ten właśnie mięsień, rozrywają duszę i wyciskają łzy spod powiek. Te pierwsze wskrzeszają, drugie zaś odbierają chęci do dalszego życia.
— Diana Sullivan

November 13 2016

vanilka
13:06
8965 4248 500

November 08 2016

vanilka
14:42

November 07 2016

vanilka
21:32
2885 9740
vanilka
21:10
3898 b78a 500
Reposted fromkyte kyte viaquotez quotez
vanilka
21:05
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaStonerr Stonerr
vanilka
21:02
4830 42f7 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaStonerr Stonerr
vanilka
19:09
6305 2f22

November 03 2016

vanilka
13:59
"Ludzie mogą Cię lubić, lub nie. Ale Ty nigdy nie uzależniaj od tego swojego poczucia wartości. Jeśli ktoś Cię nie docenia, to na Ciebie nie zasługuje. Bądź z tymi, którzy Cię szanują i doceniają. Osobiście podchodzę do tego w ten sposób: Lubią mnie - dobrze, nie lubią - też dobrze. Pamiętaj że prawdziwi będą przy Tobie zawsze. A reszta? Reszta to tylko drugoplanowe role, które pojawiają się w naszym życiu, gdy czegoś od nas chcą."
https://www.facebook.com/wyrafinowanygentleman/posts/542340749305461
Reposted fromyourjinx yourjinx viaStonerr Stonerr
vanilka
13:53
Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku. 
Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaStonerr Stonerr
vanilka
13:52
Brzydzę się fałszywym przemilczeniem pewnych spraw. Coś na zasadzie: jesteśmy dorośli i dokładnie widzimy, że bliscy narobili szamba tu i tam - być może ucierpi na tym cała rodzina, ale nieważne. Uśmiechnę się, udam że nie widzę niczego bo po co, prawda?
— aggape 16/07/2016
Reposted fromaggape aggape viaStonerr Stonerr
vanilka
13:45
Kiedy wierzysz w dobro i miłość, sam się nimi stajesz.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viacaixa caixa
vanilka
13:42
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viapl pl
vanilka
13:40
vanilka
13:39
1343 18c9
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaskinnylove skinnylove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl