Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

vanilka
20:17
Są różne rodzaje tęsknot. Czy mówił ci ktoś o tym? Inaczej tęskni się za kimś, gdy wiesz, że jeszcze zobaczysz tę osobę i inaczej, kiedy ona już nigdy do ciebie nie wróci. Są tęsknoty dobre i złe. Dobre to takie, przy których pomimo wszystko jesteś szczęśliwy. Wtedy oczekiwanie działa na ciebie kojąco, jak opatrunek na udręczone serce. Natomiast złe tęsknoty łamią ci ten właśnie mięsień, rozrywają duszę i wyciskają łzy spod powiek. Te pierwsze wskrzeszają, drugie zaś odbierają chęci do dalszego życia.
— Diana Sullivan

November 13 2016

vanilka
13:06
8965 4248 500

November 08 2016

vanilka
14:42

November 07 2016

vanilka
21:32
2885 9740
vanilka
21:10
3898 b78a 500
Reposted fromkyte kyte viaquotez quotez
vanilka
21:05
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaStonerr Stonerr
vanilka
21:02
4830 42f7 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaStonerr Stonerr
vanilka
19:09
6305 2f22

November 03 2016

vanilka
13:59
"Ludzie mogą Cię lubić, lub nie. Ale Ty nigdy nie uzależniaj od tego swojego poczucia wartości. Jeśli ktoś Cię nie docenia, to na Ciebie nie zasługuje. Bądź z tymi, którzy Cię szanują i doceniają. Osobiście podchodzę do tego w ten sposób: Lubią mnie - dobrze, nie lubią - też dobrze. Pamiętaj że prawdziwi będą przy Tobie zawsze. A reszta? Reszta to tylko drugoplanowe role, które pojawiają się w naszym życiu, gdy czegoś od nas chcą."
https://www.facebook.com/wyrafinowanygentleman/posts/542340749305461
Reposted fromyourjinx yourjinx viaStonerr Stonerr
vanilka
13:53
Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku. 
Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaStonerr Stonerr
vanilka
13:52
Brzydzę się fałszywym przemilczeniem pewnych spraw. Coś na zasadzie: jesteśmy dorośli i dokładnie widzimy, że bliscy narobili szamba tu i tam - być może ucierpi na tym cała rodzina, ale nieważne. Uśmiechnę się, udam że nie widzę niczego bo po co, prawda?
— aggape 16/07/2016
Reposted fromaggape aggape viaStonerr Stonerr
vanilka
13:45
Kiedy wierzysz w dobro i miłość, sam się nimi stajesz.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viacaixa caixa
vanilka
13:42
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viapl pl
vanilka
13:40
vanilka
13:39
1343 18c9
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaskinnylove skinnylove

October 30 2016

vanilka
12:38
2994 dadf 500
that's how powerful the mind is
Reposted fromStonerr Stonerr
12:28
6246 dc76
Reposted fromget-fit get-fit viaquotez quotez
vanilka
12:27
Więc co zabija miłość? Jedna jedyna rzecz: Zaniedbanie. Gdy nie dostrzegam Cię, kiedy przede mną stoisz. Gdy nie myślę o drobiazgach. Gdy nie poszerzam dla Ciebie drogi, nie nakrywam dla Ciebie do stołu. Gdy wybieram Cię z przyzwyczajenia, a nie pożądania, przechodzę bezmyślnie obok kwiaciarki. Zostawiam nieumyte naczynia, niepościelone łóżko, lekceważę Cię rano, wykorzystuję w nocy. Muskam wargami Twój policzek, choć mam nieprzepartą ochotę na kogoś innego. Wypowiadam Twoje imię, nie słysząc go, w przekonaniu, że jest moją własnością
— Jeanette Winterson
Reposted fromlovvie lovvie viaStonerr Stonerr
vanilka
12:24
Pewnego dnia uświadomiłam sobie wreszcie, że jestem chodzącym kłębkiem nerwów
— Bóg nigdy nie mruga
vanilka
12:24
5634 8741
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl